چگونه با کارفرما و داوطلب همکاری کنیم؟

برای شرکت

شما مدیر یک شرکت هستید اگر شما بتوانید افراد داوطلبی را پیدا کنید که به ان ها فقط مزایای غیر نقدی بدهید برای شما بسیار سودمند خواهد بود در ادامه می توانید ببینید که چگونه این کار را می توانید انجام دهید.
شرکت ما نیاز به یک فرد مسلط به ورد داشت و ما در این جا توانستیم یک فرد مسلط به ورد را پیدا کنیم و در عوض کاری که ان داوطلب برای ما کرد ما به ان امتیاز 50% تخفیف خرید اجناس شرکت را دادیم

برای داوطلب

شما یک داوطلب هستید کسی که جویای یادگیری هست شما دوستان می توانید با همکاری با شرکت ها کمک های غیر نقدی(مانند اموزش و…) دریافت کنید در ادامه می توانید نظر یک داوطلب را ببینید.
من و دوستم میخواستیم دوره دوره دیجیتال مارکتینگ شرکت بکنیم اما هزینه ان را نداشتیم در اینجا توانستیم مجموعه ای را پیدا کنیم که در عوض استفاده از توانایی های ما در زمینه فیلمبرداری بتوانیم در ان دوره شرکت کنیم

Nulla bibendum commodo rhoncus. Sed mattis magna nunc, ac varius quam pharetra vitae. Praesent vitae ipsum eu magna pretium aliquam. Curabitur interdum quis velit non tincidunt. Donec pretium gravida erat, a faucibus velit egestas eget.

دیدگاهتان را بنویسید

Required fields are marked *